Biografie C. Artz

Nederland, 1870-1951

Constant Artz is de schilder van de bekende uiterst vriendelijke en zonnige tafereeltjes met een eend met jongen aan een slootkant. Hij werd in 1870 in Parijs geboren als de zoon van de toenmaals bekende schilder David Artz.
Al in 1874 verhuisde de familie Artz terug naar het Hollandse Den Haag.
En werd in 1882 ingeschreven bij de Haagse Academie en daarna, in 1899 kreeg hij een plaats als leerling op het atelier van de schilder Tony Offermans (1854-1911).

Het grote publiek kent Constant Artz vooral van zijn intieme eenden families. Met dit onderwerp had hij al kort na 1900 veel succes en dat is eigenlijk tot de dag van vandaag zo gebleven.
Artz beheerste als geen ander het spel tussen licht en schaduw. Hierdoor wist hij steeds weer tot nieuwe composities te komen, waarbij hij sterk een zonlicht vangende moeder-eend of een geheimzinnige duistere boom of struik wist te gebruiken.
Elke Constant Artz levert een volkomen eigen beeld op.

Artz werd vrij oud en hij overleed in 1951 te Soesdijk, maar gedurende de laatste jaren van zijn leven had hij te maken met een verslechtering van zijn gezichtsvermogen.
Het nauwgezette in de uitbeelding verdween om plaats te maken voor een meer impressionistische schilderwijze. Deze late impressionistische werken tonen aan dat Artz een ras schilder was.