Biografie Jules Victor Génisson

België, 1805 – 1860

Victor-Jules Génissson werd geboren in Sint-Omaars (België) op 24 februari 1805.
Hij was de zoon van Jules en Julie Paulmier. En huwde in 1835 Reine Marie Van Bree.
Zij kregen een zoon, Georges (1835-1896), die een genre- en landschapschilder zou worden.

Victor-Jules Génisson genoot een opleiding aan de Antwerpse academie. Voor hem belangrijke leraren waren Mathieu Van Bree en Philippe Van Bree, twee schilders van historietaferelen in romantische stijl.
Na zijn studie ondernam hij studiereizen naar Frankrijk, Italië, Duitsland en Groot-Brittannië.

Victor Génisson was vaardig als portret- en historieschilder, maar de meeste roem heeft hij geoogst als schilder van stadsgezichten en kerkinterieurs.
Deze nauwkeurig geschilderde kerkinterieurs waren ofwel historisch opgevat, ofwel gestoffeerd met eigentijdse personages. Het handelt zich dan om interieurs van gotische kerken, wat aansluit bij de hernieuwde belangstelling voor de gotiek in Génissons’ zijn tijd.
Zijn gebruik van het perspectief is buitengewoon!

In 1851 kwam hij weer te Brussel wonen, om zich in 1857 ten slotte definitief te gaan vestigen in Brugge.

Génisson stelde zijn schilderijen geregeld tentoon in de Driejaarlijkse Salons en in kleinere salons in de provincie, voorbeelden zijn:
– Den Haag, 1839 : “In de Sint-Pauluskerk te Antwerpen”
– Amsterdam, 1841 : “Kerkinterieur” en “In de Sint-Goedele te Brussel”
– Brussel, 1842: “Gezicht in het transept van de kathedraal te Amiens” en “Gezicht op het koorgestoelte in de kathedraal van Amiens”
– Parijs, 1843 : “Gezicht in een zijbeuk van het oude Dominikanenklooster in Antwerpen”
– Rotterdam, 1848 : “Interieur van de Abdijkerk te Averbode tijdens de viering van het Paasfeest”
– Antwerpen, 1849: “Het koor van de abdijkerk der premonstratenzers in Floreffe” (toen Verz. Obozinski, Leuven) en “Interieur van de Sainte-Waudrukerk te Bergen”
– Rotterdam, 1850 : “Grafkapel van Louis-Philippe te Dreux”en “Crypte van de Grafkapel te Dreux”
– Amsterdam, 1860 : “De Sint-Janskerk in ’s Hertogenbosch”;

Enkele musea waar zijn werken zijn vertoond.
– Antwerpen, Koninklijk Museum voor Schone Kunsten
– Dublin, National Gallery : De Sint-Jakobskerk te Antwerpen;
– Montréal, Museum of Fine Arts : Interieur van een kathedraal;
– Brussel, Kon. Verzameling: Interieur van de Sint-Goedelekerk te Brussel.